India PK UK USA bbc itv star syfy mtv m3u
#EXTINF:-1,IN: RISHTEY CINEPLEX
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/9491.ts
#EXTINF:-1,IN: RISHTEY EUROPE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/9492.ts
#EXTINF:-1,IN: SAB TV HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1978.ts
#EXTINF:-1,IN: SAB TV SD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3637.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY EARTH HINDI
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5483.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY EARTH HINDI FHD^
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8658.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY ESPN SD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2363.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY LE PLEX UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/19472.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY MAX
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4650.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY MAX 2
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4653.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY MAX FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18102.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY MAX HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3730.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY MIX
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5484.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY PIX FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18103.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY PIX UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/19473.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY ROX FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18101.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY SAB UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5376.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY SET MAX HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8201.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY SIX SD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3548.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY TEN 2 UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3748.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY TEN HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/273.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY TV FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18106.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY TV SD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3638.ts
#EXTINF:-1,IN: SONY YAY HINDI
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5473.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR BHARAT UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/9551.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR GOLD FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18099.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR GOLD HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8192.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR GOLD SD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8193.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR GOLD SELECT UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5399.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR LIFE OK HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8191.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR MOVIES FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18100.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR MOVIES HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/272.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR PLUS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5396.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR PLUS UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5395.ts
#EXTINF:-1,IN: STAR PLUS UK
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5730.ts
#EXTINF:-1,IN: STARGOLD HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1481.ts
#EXTINF:-1,IN: Sony ESPN
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/14723.ts
#EXTINF:-1,IN: Sony MIX HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/14724.ts
#EXTINF:-1,IN: Sony Saab TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/14725.ts
#EXTINF:-1,IN: Sony Six HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/354.ts
#EXTINF:-1,IN: Sony TV HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/307.ts
#EXTINF:-1,IN: Star Plus HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/14721.ts
#EXTINF:-1,IN: Star Plus SD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/619.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL ADITHYA TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8110.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL ARUVI
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8114.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL ATHAVAN TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3564.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL CAPTAIN NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8115.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL CAPTAIN TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/362.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL CARTOON NETWORK
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8123.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL CHITHIRAM TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8116.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL DEEPAM TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8119.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL DHEERAN TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8120.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL DISCOVERY CHANNE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8129.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL JAYA MAX
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/897.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL JAYA MOVIE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/515.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL JAYA PLUS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/514.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL JAYA TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/513.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL KALAIGNAR TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8130.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL KTV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8131.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL MAKKAL TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8133.ts
#EXTINF:-1,IN: TAMIL MURASU TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8134.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE ACTION
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1964.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE ACTION HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8197.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE ANMOL CINEMA
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8196.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE BOLLYWOOD HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/14741.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE BUSINESS NEWS HINDI
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5491.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE CINEMA CLASSIC
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1425.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE CINEMA HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1422.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE CINEMA UK
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5823.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE CLASSIC
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3751.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE LIVING
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/11923.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE NEWS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3197.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE STUDIO HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8198.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE TV FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18098.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE TV HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3196.ts
#EXTINF:-1,IN: ZEE TV UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3694.ts
#EXTINF:-1,IN: ZOOM TV UK
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8199.ts
#EXTINF:-1,IN: Zee Foodz
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/14742.ts
#EXTINF:-1,IN: Zindagi TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/14743.ts
#EXTINF:-1,INSP: NEO SPORTS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3889.ts
#EXTINF:-1,INSP: STAR SPORTS 1 HINDI
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2164.ts
#EXTINF:-1,INSP: STAR SPORTS 1 UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5389.ts
#EXTINF:-1,INSP: STAR SPORTS 2 UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5388.ts
#EXTINF:-1,INSP: STAR SPORTS SELECT 1 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4651.ts
#EXTINF:-1,INSP: STAR SPORTS SELECT 1 UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5386.ts
#EXTINF:-1,INSP: STAR SPORTS SELECT 2 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4375.ts
#EXTINF:-1,INSP: STAR SPORTS SELECT 2 UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/5385.ts
#EXTINF:-1,INSP: Star Sports 2
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2165.ts
#EXTINF:-1,INSP: Star Sports 3 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/14726.ts
#EXTINF:-1,PK: ########## PAKISTAN ##########
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8050.ts
#EXTINF:-1,PK: 92 NEWS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1397.ts
#EXTINF:-1,PK: AAJ NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2943.ts
#EXTINF:-1,PK: APNA CHANNEL
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2960.ts
#EXTINF:-1,PK: ARY NEWS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1396.ts
#EXTINF:-1,PK: ARY ZAUQ
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/450.ts
#EXTINF:-1,PK: ATV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2958.ts
#EXTINF:-1,PK: AWAZ TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4573.ts
#EXTINF:-1,PK: Ary Digital HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/469.ts
#EXTINF:-1,PK: Ary Musik
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/49.ts
#EXTINF:-1,PK: BOL NEWS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2565.ts
#EXTINF:-1,PK: CHANNEL FIVE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8209.ts
#EXTINF:-1,PK: CITY 42
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/9461.ts
#EXTINF:-1,PK: Capital News
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/448.ts
#EXTINF:-1,PK: DIN NEWS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4569.ts
#EXTINF:-1,PK: DUNYA NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1395.ts
#EXTINF:-1,PK: Dawn News
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1923.ts
#EXTINF:-1,PK: EXPRESS ENT
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1913.ts
#EXTINF:-1,PK: Express News
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2037.ts
#EXTINF:-1,PK: GEO ENTERTAINMENT
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8211.ts
#EXTINF:-1,PK: GEO NEWS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/426.ts
#EXTINF:-1,PK: GEO SUPER
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3753.ts
#EXTINF:-1,PK: GEO TEZ
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2955.ts
#EXTINF:-1,PK: Geo Kahani
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1921.ts
#EXTINF:-1,PK: Geo TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/465.ts
#EXTINF:-1,PK: HADI TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4564.ts
#EXTINF:-1,PK: HEALTH TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2566.ts
#EXTINF:-1,PK: HUM EUROPE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8212.ts
#EXTINF:-1,PK: HUM MASALA
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2954.ts
#EXTINF:-1,PK: HUM SITAREY
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/464.ts
#EXTINF:-1,PK: HUM WORLD HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/47.ts
#EXTINF:-1,PK: Hum TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/442.ts
#EXTINF:-1,PK: ISLAM CHANNEL
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8218.ts
#EXTINF:-1,PK: KTN CHANNEL
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4570.ts
#EXTINF:-1,PK: MADANI CHANNEL ISLAMIC
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8213.ts
#EXTINF:-1,PK: News One
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1504.ts
#EXTINF:-1,PK: PEACE TV URDU
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8214.ts
#EXTINF:-1,PK: PTV HOME
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4566.ts
#EXTINF:-1,PK: PTV NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2572.ts
#EXTINF:-1,PKSP: PTV SPORTS 1
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/9463.ts
#EXTINF:-1,PKSP: PTV Sports
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1926.ts
#EXTINF:-1,USA: A&E
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17138.ts
#EXTINF:-1,USA: ABC
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8919.ts
#EXTINF:-1,USA: ABC HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2118.ts
#EXTINF:-1,USA: ABC NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17126.ts
#EXTINF:-1,USA: ABC SPARK CAN
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8864.ts
#EXTINF:-1,USA: AFN Movie
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16682.ts
#EXTINF:-1,USA: AFN News
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/12399.ts
#EXTINF:-1,USA: AFN PRIME PACIFIC
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8090.ts
#EXTINF:-1,USA: AFN Prime Atlantic
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16683.ts
#EXTINF:-1,USA: AMC HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1689.ts
#EXTINF:-1,USA: AMG TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15690.ts
#EXTINF:-1,USA: ANIMAL PLANET HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2448.ts
#EXTINF:-1,USA: Action Max HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17152.ts
#EXTINF:-1,USA: American Heroes Channel
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15691.ts
#EXTINF:-1,USA: BBC America FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15689.ts
#EXTINF:-1,USA: BBC WORLD NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8866.ts
#EXTINF:-1,USA: BET
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8079.ts
#EXTINF:-1,USA: BIG TEN NETWORK HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8874.ts
#EXTINF:-1,USA: BLOOMBERG
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2446.ts
#EXTINF:-1,USA: BOX OFFICE MOVIES
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/12443.ts
#EXTINF:-1,USA: Beauty iQ
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15688.ts
#EXTINF:-1,USA: Bein Sports
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17153.ts
#EXTINF:-1,USA: Bravo
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16684.ts
#EXTINF:-1,USA: C-SPAN 1
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15684.ts
#EXTINF:-1,USA: C-SPAN 2
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15683.ts
#EXTINF:-1,USA: C-SPAN 3
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15682.ts
#EXTINF:-1,USA: CAPITAL TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15681.ts
#EXTINF:-1,USA: CARTOON NETWORK
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2444.ts
#EXTINF:-1,USA: CBS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2117.ts
#EXTINF:-1,USA: CBS Sports Network
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17144.ts
#EXTINF:-1,USA: CBSN
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16687.ts
#EXTINF:-1,USA: CC HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15680.ts
#EXTINF:-1,USA: CINEMAX ACTIONMAX
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16686.ts
#EXTINF:-1,USA: CINEMAX EAST
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3305.ts
#EXTINF:-1,USA: CINEMAX HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4304.ts
#EXTINF:-1,USA: CINEMAX MOREMAX HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8073.ts
#EXTINF:-1,USA: CNBC HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4321.ts
#EXTINF:-1,USA: CNN HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2133.ts
#EXTINF:-1,USA: COOKING CHANNEL
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15679.ts
#EXTINF:-1,USA: COOKING CHANNEL FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15678.ts
#EXTINF:-1,USA: CP24
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17161.ts
#EXTINF:-1,USA: CSN BAY AREA HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17759.ts
#EXTINF:-1,USA: CSN NORTH WEST HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17763.ts
#EXTINF:-1,USA: CW 11 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/12408.ts
#EXTINF:-1,USA: CW HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4323.ts
#EXTINF:-1,USA: Comedy CENTRAL HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2156.ts
#EXTINF:-1,USA: Country Music Television (WEST)
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15528.ts
#EXTINF:-1,USA: Cozi
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15677.ts
#EXTINF:-1,USA: DAYSTAR
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8862.ts
#EXTINF:-1,USA: Discovery HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17154.ts
#EXTINF:-1,USA: Discovery Kids HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18489.ts
#EXTINF:-1,USA: Discovery Science
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17140.ts
#EXTINF:-1,USA: Discovery Showcase
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15676.ts
#EXTINF:-1,USA: Disney Channel HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18491.ts
#EXTINF:-1,USA: Disney Junior
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18490.ts
#EXTINF:-1,USA: Disney XD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15675.ts
#EXTINF:-1,USA: E!
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17139.ts
#EXTINF:-1,USA: E! NETWORK HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8067.ts
#EXTINF:-1,USA: ESPN 2
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15672.ts
#EXTINF:-1,USA: ESPN Deportes
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17137.ts
#EXTINF:-1,USA: ESPN HD ( USA )
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/1699.ts
#EXTINF:-1,USA: ESPN News
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15668.ts
#EXTINF:-1,USA: ESPN U
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15667.ts
#EXTINF:-1,USA: Epix FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15674.ts
#EXTINF:-1,USA: Escape
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15673.ts
#EXTINF:-1,USA: FOX 29
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15666.ts
#EXTINF:-1,USA: FOX 43 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15665.ts
#EXTINF:-1,USA: FOX 5 Las Vegas HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17125.ts
#EXTINF:-1,USA: FOX NY
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16698.ts
#EXTINF:-1,USA: FOX News
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16689.ts
#EXTINF:-1,USA: FOX West
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15657.ts
#EXTINF:-1,USA: FREEFORM HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4307.ts
#EXTINF:-1,USA: FX HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2400.ts
#EXTINF:-1,USA: FXX
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17155.ts
#EXTINF:-1,USA: Fight Network
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17158.ts
#EXTINF:-1,USA: Food Network
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17127.ts
#EXTINF:-1,USA: Fox
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16688.ts
#EXTINF:-1,USA: Fox Soccer
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15662.ts
#EXTINF:-1,USA: Fox Soccer Plus HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15661.ts
#EXTINF:-1,USA: Fox Sports 1 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17142.ts
#EXTINF:-1,USA: Fox Sports 2 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17143.ts
#EXTINF:-1,USA: GET TV HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15656.ts
#EXTINF:-1,USA: Golf HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17145.ts
#EXTINF:-1,USA: Grit
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15655.ts
#EXTINF:-1,USA: HALLMARK HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4294.ts
#EXTINF:-1,USA: HBO
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16696.ts
#EXTINF:-1,USA: HBO COMEDY HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2431.ts
#EXTINF:-1,USA: HBO East
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15654.ts
#EXTINF:-1,USA: HBO East HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15529.ts
#EXTINF:-1,USA: HBO FAMILY HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8061.ts
#EXTINF:-1,USA: HBO SIGNATURE HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8068.ts
#EXTINF:-1,USA: HBO US
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2121.ts
#EXTINF:-1,USA: HBO ZONE HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/950.ts
#EXTINF:-1,USA: HGTV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17133.ts
#EXTINF:-1,USA: HGTV HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/4312.ts
#EXTINF:-1,USA: HIFI HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15653.ts
#EXTINF:-1,USA: HISTORY HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3382.ts
#EXTINF:-1,USA: HSN YT LIVE FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15652.ts
#EXTINF:-1,USA: IFC
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15651.ts
#EXTINF:-1,USA: IFC FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15650.ts
#EXTINF:-1,USA: INVESTIGATION DISCOVERY HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8852.ts
#EXTINF:-1,USA: JBTV Music
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15648.ts
#EXTINF:-1,USA: KIDS READING TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16690.ts
#EXTINF:-1,USA: LIFETIME MOVIES HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8058.ts
#EXTINF:-1,USA: LONGHORN NETWORK
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17758.ts
#EXTINF:-1,USA: MAV TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16699.ts
#EXTINF:-1,USA: MLB Network HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17157.ts
#EXTINF:-1,USA: MSNBC
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15645.ts
#EXTINF:-1,USA: MTV LIVE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17121.ts
#EXTINF:-1,USA: MUSIC CHOICE KIDS ONLY
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/18488.ts
#EXTINF:-1,USA: MoreMax HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17156.ts
#EXTINF:-1,USA: My9
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15644.ts
#EXTINF:-1,USA: NASA HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8084.ts
#EXTINF:-1,USASP: NBA 1
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17173.ts
#EXTINF:-1,USASP: NBA 10
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17194.ts
#EXTINF:-1,USASP: NBA 2
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17174.ts
#EXTINF:-1,USASP: NBA 3
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17175.ts
#EXTINF:-1,USA: Starz Comedy
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15698.ts
#EXTINF:-1,USA: Starz East
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15697.ts
#EXTINF:-1,USA: Starz Edge
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15696.ts
#EXTINF:-1,USA: Starz Encore
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16697.ts
#EXTINF:-1,USA: Starz West
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15695.ts
#EXTINF:-1,USA: TBN HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15630.ts
#EXTINF:-1,USA: TBS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/2131.ts
#EXTINF:-1,USA: TCN PHILLY HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17764.ts
#EXTINF:-1,USA: TELEMUNDO
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8848.ts
#EXTINF:-1,USA: TENNIS CHANNEL HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8086.ts
#EXTINF:-1,USA: TLC
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16691.ts
#EXTINF:-1,USA: TLC HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17136.ts
#EXTINF:-1,USA: TNT HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/997.ts
#EXTINF:-1,USA: TRT World FHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15629.ts
#EXTINF:-1,USA: TRT World HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/15628.ts
#EXTINF:-1,USA: TSN 1
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/17123.ts
#EXTINF:-1,USA: TSN 2
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16692.ts
#EXTINF:-1,USA: TSN 3
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16693.ts
#EXTINF:-1,USA: TSN 4
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16694.ts
#EXTINF:-1,USA: TSN 5
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/16695.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SELECT
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8539.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORT ACTION
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8620.ts
#EXTINF:-1,UKSP: ITV BOX OFFICE UK
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/9489.ts
#EXTINF:-1,UKSP: LIVERPOOL FC TV HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7784.ts
#EXTINF:-1,UK: PPV BOX OFFICE ITV 2
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/9490.ts
#EXTINF:-1,UKSP: PPV DURING MATCHES
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/9488.ts
#EXTINF:-1,UKSP: PPV LIVE SPORTS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3336.ts
#EXTINF:-1,UKSP: PPV SKY BOX OFFICE LIVE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8660.ts
#EXTINF:-1,UKSP: PPV UHD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/10535.ts
#EXTINF:-1,UK: RACING UK HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7775.ts
#EXTINF:-1,UKSP: BOX NATION
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8604.ts
#EXTINF:-1,UK: BOX NATION HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7770.ts
#EXTINF:-1,UKSP: BT SPORT 1
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8615.ts
#EXTINF:-1,UKSP: BT SPORT 2
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8616.ts
#EXTINF:-1,UKSP: BT SPORT EXTRA
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8598.ts
#EXTINF:-1,UKSP: BT SPORTS 1 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3234.ts
#EXTINF:-1,UKSP: BT SPORTS 2 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3235.ts
#EXTINF:-1,UKSP: BT SPORTS 3 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7765.ts
#EXTINF:-1,UKSP: BT SPORTS ESPN HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7767.ts
#EXTINF:-1,UKSP: CHELSEA FC
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8592.ts
#EXTINF:-1,UKSP: CHELSEA TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7785.ts
#EXTINF:-1,UKSP: EIR SPORTS 1 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7760.ts
#EXTINF:-1,UKSP: ESPN HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8570.ts
#EXTINF:-1,UKSP: EUROSPORT 1 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7779.ts
#EXTINF:-1,UKSP: EUROSPORT 2 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7782.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORT CRICKET HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8619.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORT F1
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8617.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORT GOLF
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8621.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORT MAIN EVENT
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8618.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS ACTION HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7749.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS CRICKET HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7747.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS CRICKET SD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8538.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS F1 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7755.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS FOOTBALL HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7756.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS GOLF HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7751.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS MAIN EVENT
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7746.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS MIX HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3904.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8614.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS NEWS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7758.ts
#EXTINF:-1,UK: AT THE RACES
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7773.ts
#EXTINF:-1,---- UK: 3 PM KICKOFFS ----
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/10850.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY PREMIER SPORT
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8540.ts
#EXTINF:-1,UKSP: PREMIER SPORTS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8555.ts
#EXTINF:-1,UKSP: PREMIER SPORTS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7759.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS PREMIERE LEAGUE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8622.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SKY SPORTS PREMIERE LEAGUE HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7753.ts
#EXTINF:-1,---- UK: IRISH  ----
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/10851.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SETANTA IRELAND
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8608.ts
#EXTINF:-1,UKSP: SETANTA SPORTS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7762.ts
#EXTINF:-1,UK: TLC IRELAND
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3333.ts
#EXTINF:-1,---- UK: CINEMA ----
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/10723.ts
#EXTINF:-1,UK: SONY MOVIES
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8605.ts
#EXTINF:-1,UK: B4U MOVIES
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8602.ts
#EXTINF:-1,UK: FILM 4
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8569.ts
#EXTINF:-1,UK: FILM 4 UK
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8568.ts
#EXTINF:-1,UK: MOVIES 4 MEN
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8557.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY CINEMA HITS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/9595.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES - ACTION
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8629.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES - COMEDY
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8628.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES - DISNEY
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8627.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES - FAMILY
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8626.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES - PREMIER
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8630.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES - SELECT
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8625.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES - SHOWCASE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8624.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES - THRILLER
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8623.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES ACTION ADVENTURE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3233.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES ATLANTIC
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8549.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES COMEDY HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3232.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES DISNEY HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3251.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES DRAMA
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8548.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES DRAMA HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3250.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES FAMILY HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3249.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES GREATS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7821.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES MODERN
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8547.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES MODERN GREAT
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8546.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES PREMIERE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3230.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES SCI-FI
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8545.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES SCIFI AND HORROR HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3229.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES SELECT
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3228.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES SHOW CASE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8606.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES SHOWCASE HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3258.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES THRILLER
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8543.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY MOVIES THRILLER HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3261.ts
#EXTINF:-1,UK: ZEE CINEMA
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8533.ts
#EXTINF:-1,UK: TRUE MOVIES 1
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8535.ts
#EXTINF:-1,UK: TRUE MOVIES 2
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8534.ts
#EXTINF:-1,---- UK: NEWS ----
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/10751.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 1 FULL HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7832.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 2 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7833.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 3
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8601.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 3 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7834.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 4
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8600.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC 4 HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3253.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8638.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC ONE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3252.ts
#EXTINF:-1,UK: BBC WORLD NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7803.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8542.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY NEWS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3257.ts
#EXTINF:-1,UK: CNN NEWS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7802.ts
#EXTINF:-1,---- UK: INTERNATIONAL ----
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/10762.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY ONE
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8541.ts
#EXTINF:-1,UK: SKY ONE HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3331.ts
#EXTINF:-1,---- UK: KIDS ----
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/10755.ts
#EXTINF:-1,UK: BABY TV
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7824.ts
#EXTINF:-1,UK: BOOMERANG HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3337.ts
#EXTINF:-1,UK: CARTOON NETWORK HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3262.ts
#EXTINF:-1,UK: DISNEY CHANNEL
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7825.ts
#EXTINF:-1,UK: DISNEY CHANNEL HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8572.ts
#EXTINF:-1,UK: DISNEY CHANNEL UK
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8611.ts
#EXTINF:-1,UK: DISNEY JUNIOR
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8573.ts
#EXTINF:-1,UK: DISNEY XD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3342.ts
#EXTINF:-1,UK: DWASIA
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/7864.ts
#EXTINF:-1,UK: NICK JR TOONS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8633.ts
#EXTINF:-1,UK: NICK JR1
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8634.ts
#EXTINF:-1,UK: NICK JUNIOR
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8609.ts
#EXTINF:-1,UK: NICKELODEON
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3466.ts
#EXTINF:-1,UK: NICKTOONS
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/3465.ts
#EXTINF:-1,UK: NICKTOONS HD
http://global.ipsatpro.tv:8000/live/Gerry/Gerry/8632.ts