Ex-Yu Channels pink Sk Arena Amc#EXTINF:-1,EUROSPORT
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.6.1:5000
#EXTINF:-1,EUROSPORT 2
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.6.2:5000
#EXTINF:-1,SK 1
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.6.3:5000
#EXTINF:-1,SOS
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.6.6:5000
#EXTINF:-1,SK 2
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.6.4:5000
#EXTINF:-1,SK 3
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.6.5:5000
#EXTINF:-1,CINEMANIA
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.7.1:5000
#EXTINF:-1,PINK 2
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.7.2:5000
#EXTINF:-1,AMC
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.7.4:5000
#EXTINF:-1,UNIVERSAL CHANNEL
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.7.7:5000
#EXTINF:-1,RTS HD
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.8.1:5000
#EXTINF:-1,RTS 2
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.0.2:5000
#EXTINF:-1,RTS 3
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.0.3:5000
#EXTINF:-1,B 92
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.0.6:5000
#EXTINF:-1,PRVA SRPSKA TV
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.0.5:5000
#EXTINF:-1,PINK
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.0.4:5000
#EXTINF:-1,HAPPY TV
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.0.7:5000
#EXTINF:-1,STUDIO B
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.0.8:5000
#EXTINF:-1,TIMOCKA TV
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.1.5:5000
#EXTINF:-1,NOVA
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.1.6:5000
#EXTINF:-1,B 92 INFO
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.3.1:5000
#EXTINF:-1,PALMA +
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.3.2:5000
#EXTINF:-1,PINK 3
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.3.3:5000
#EXTINF:-1,RTV 1
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.3.4:5000
#EXTINF:-1,TV MAG
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.4.1:5000
#EXTINF:-1,DISCOVERY CHANNEL
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.5.3:5000
#EXTINF:-1,NATIONAL GEOGRAPHIC
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.5.8:5000
#EXTINF:-1,TRAVEL CHANNEL
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.5.10:5000
#EXTINF:-1,VIASAT EXPLORER
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.5.11:5000
#EXTINF:-1,VIASAT HISTORY
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.5.12:5000
#EXTINF:-1,SOS
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.6.6:5000
#EXTINF:-1,SK 2
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.6.4:5000
#EXTINF:-1,SK 3
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.6.5:5000
#EXTINF:-1,CINEMANIA
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.7.1:5000
#EXTINF:-1,RTS HD
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.8.1:5000
#EXTINF:-1,BALKANIKA
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.9.1:5000
#EXTINF:-1,K:CN 2
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.9.2:5000
#EXTINF:-1,NASA PARTY
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.9.3:5000
#EXTINF:-1,PINK MUSIC
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.9.4:5000
#EXTINF:-1,TV 1000
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.10.1:5000
#EXTINF:-1,CARTOON NETWORK
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.11.1:5000
#EXTINF:-1,MINIMAX / CINEMANIA PLUS
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.11.3:5000
#EXTINF:-1,NASA VREMEPLOV
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.11.4:5000
#EXTINF:-1,ULTRA
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.11.5:5000
#EXTINF:-1,ART
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.12.1:5000
#EXTINF:-1,NASA
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.12.4:5000
#EXTINF:-1,RTCG
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.12.5:5000
#EXTINF:-1,E!
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.13.2:5000
#EXTINF:-1,TV PANCEVO
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.14.4:5000
#EXTINF:-1,DISNEY CHANNEL
http://91.185.99.146:49321/udp/239.1.15.10:5000
#EXTINF:-1,Vizion Plus
http://91.185.99.146:49321/udp/239.2.1.1:5000
#EXTINF:-1,Folk +
http://91.185.99.146:49321/udp/239.2.1.2:5000
#EXTINF:-1,Shenja TV
http://91.185.99.146:49321/udp/239.2.1.3:5000
#EXTINF:-1,Kanali 7
http://91.185.99.146:49321/udp/239.2.1.4:5000
#EXTINF:-1,RTV 21 M
http://91.185.99.146:49321/udp/239.2.2.1:5000
#EXTINF:-1,TEMA TV
http://91.185.99.146:49321/udp/239.2.2.2:5000
#EXTINF:-1,Tirana TV
http://91.185.99.146:49321/udp/239.2.2.3:5000
#EXTINF:-1,KTV
http://91.185.99.146:49321/udp/239.2.2.4:5000
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 1
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.1.1:5000
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 3 HD
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.1.3:5000
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 2 HD
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.1.2:5000
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 4 HD
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.1.4:5000
#EXTINF:-1,KANAL 5
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.2.1:5000
#EXTINF:-1,RTV 2
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.2.2:5000
#EXTINF:-1,HRT 3
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.2.3:5000
#EXTINF:-1,TV MAG
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.4.1:5000
#EXTINF:-1,FOX LIFE HD
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.4.3:5000
#EXTINF:-1,FOX HD
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.4.2:5000
#EXTINF:-1,FOX MOVIES HD
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.4.4:5000
#EXTINF:-1,FOX CRIME HD
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.4.5:5000
#EXTINF:-1,CBS REALITY
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.5.2:5000
#EXTINF:-1,BELLE AMIE
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.5.1:5000
#EXTINF:-1,ID XTRA
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.5.6:5000
#EXTINF:-1,SCI-FI
http://91.185.99.146:49321/udp/239.11.7.6:5000
#EXTINF:-1,Dm Sat
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/699.ts
#EXTINF:-1,Nova TV
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/100.ts
#EXTINF:-1,PRVA
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/230.ts
#EXTINF:-1,OBN
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/99.ts
#EXTINF:-1,HRT
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/97.ts
#EXTINF:-1,HRT 2
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/98.ts
#EXTINF:-1,RTS 1
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/150.ts
#EXTINF:-1,Rts 2
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/765.ts
#EXTINF:-1,BN
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/178.ts
#EXTINF:-1,B92
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/151.ts
#EXTINF:-1,Doma
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/779.ts
#EXTINF:-1,Hayat HD
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/997.ts
#EXTINF:-1,NR 1 Serb
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/761.ts
#EXTINF:-1,PINK
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/85.ts
#EXTINF:-1,Pink 2
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/867.ts
#EXTINF:-1,https://iptv.zone/en Pink 3
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/764.ts
#EXTINF:-1,Pink Premium
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/868.ts
#EXTINF:-1,PINK CRIME&MYSTERY
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/730.ts
#EXTINF:-1,Pink Plus
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/756.ts
#EXTINF:-1,Pink Extra
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/763.ts
#EXTINF:-1,Pink Film
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/176.ts
#EXTINF:-1,Pink BH
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/115.ts
#EXTINF:-1,PInk Horror
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/762.ts
#EXTINF:-1,PINK THRILLER
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/758.ts
#EXTINF:-1,PINK ACTION
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/86.ts
#EXTINF:-1,Pink Comedy
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/726.ts
#EXTINF:-1,Pink Romance
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/866.ts
#EXTINF:-1,Pink Kids
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/224.ts
#EXTINF:-1,PINK FOLK 1
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/87.ts
#EXTINF:-1,HAYAT FOLK
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/229.ts
#EXTINF:-1,BN MUSIC
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/760.ts
#EXTINF:-1,Cinemax
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/834.ts
#EXTINF:-1,Cinestar 2
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/833.ts
#EXTINF:-1,Cinestar Premiere
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/832.ts
#EXTINF:-1,HBO Comedy
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/831.ts
#EXTINF:-1,HBO Adria
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/830.ts
#EXTINF:-1,Sport Klub 1
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/101.ts
#EXTINF:-1,Sport Klub 2
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/102.ts
#EXTINF:-1,Sport Klub 3
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/103.ts
#EXTINF:-1,Arena Sport 1 HD
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/62.ts
#EXTINF:-1,Arena Sport 2 HD
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/63.ts
#EXTINF:-1,Arena Sport 3 HD
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/171.ts
#EXTINF:-1,Arena Sport 4 HD
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/64.ts
#EXTINF:-1,Arena Sport 5 HD
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/816.ts
#EXTINF:-1,Discovery World BK
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/757.ts
#EXTINF:-1,EX-YU: Animal Planet
http://iptv.hopto.org:9705/live/iptv21/iptv21/201.ts
#EXTINF:-1,BN:FOX CRIME
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/136.ts
#EXTINF:-1,BN:ARENA SPORT 1
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/124.ts
#EXTINF:-1,BN:ARENA SPORT 2
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/125.ts
#EXTINF:-1,BN:ARENA SPORT 3
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/126.ts
#EXTINF:-1,BN:ARENA SPORT 4
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/127.ts
#EXTINF:-1,BN:PINK 1
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/128.ts
#EXTINF:-1,BN:PINK 2
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/129.ts
#EXTINF:-1,BN:PINK WESTERN
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/131.ts
#EXTINF:-1,BN:PINK THRILLER
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/137.ts
#EXTINF:-1,BN:PINK SCI FI FANTASY
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/130.ts
#EXTINF:-1,BN:PINK PREMIUM
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/132.ts
#EXTINF:-1,BN:PINK FILM
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/133.ts
#EXTINF:-1,BN:PINK COMEDY
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/135.ts
#EXTINF:-1,BN:PINK ACTION
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/134.ts
#EXTINF:-1,BN:HISTORY
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/140.ts
#EXTINF:-1,BN:DISCOVERY
http://stream.turksolutions.org:8000/live/ibo/ibo123/145.ts
#EXTINF:0,EXYU:Nova tv HR
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/1724.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Nova TV
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/816.ts
#EXTINF:0,EX-YU: Nova MK
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/788.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: National Geographic
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/803.ts
#EXTINF:0,EX-YU: N1 BiH
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/766.ts
#EXTINF:0,EX-YU: MRT 3
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/792.ts
#EXTINF:0,EX-YU: MRT 1
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/793.ts
#EXTINF:0,EX-YU: Mega MK
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/785.ts
#EXTINF:0,EX-YU] ATV Mreza
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/1781.ts
#EXTINF:0,EX-YU MTV Igman
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/1780.ts
#EXTINF:0,EX-YU: Kanal 5 MK
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/790.ts
#EXTINF:0,EX-YU: Kanal 3 MK
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/783.ts
#EXTINF:0,EX-YU: Kanal  MK
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/782.ts
#EXTINF:0,EX-YU: K3 Kumanovo MK
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/779.ts
#EXTINF:0,EX-YU: K1 MK
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/784.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: HRT 1
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/802.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: HRT 2
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/801.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: HRT 3
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/800.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: HRT 4
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/799.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: HBO Comedy
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/815.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: HBO Adria
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/798.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Hayat Plus
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/797.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Hayat HD TV
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/814.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Grand TV
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/813.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: FOX Movies
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/796.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: FOX Life
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/795.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: FOX Crime HD
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/794.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: FOX
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/761.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Face TV
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/760.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Doma TV
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/812.ts
#EXTINF:0,EX-YU: Dolny Kubin
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/774.ts
#EXTINF:0,EX-YU: DM SAT
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/771.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Discovery
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/759.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: CMC
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/758.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Cinemax HD
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/810.ts
#EXTINF:0,EX-Yu: Cinemax 2
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/756.ts
#EXTINF:0,EX-YU: Banovina Glina
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/768.ts
#EXTINF:0,EX-YU: Balkan TV
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/769.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: B92
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/809.ts
#EXTINF:0,EX-YU: Alfa MK
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/789.ts
#EXTINF:0,EX-YU: A1 Strumica MK
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/786.ts
#EXTINF:0,EX-YU: 24 Vesti
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/770.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Arena Sport 1 HR
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/748.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Arena Sport 2 HR
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/749.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Arena Sport 3 HR
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/750.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Arena Sport 4 HR
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/751.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Arena Sport 5 HR
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/752.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Arena Sport 1 SRB
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/743.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Arena Sport 2 SRB
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/744.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Arena Sport 3 SRB
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/745.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Arena Sport 4 SRB
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/746.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Arena Sport 5 SRB
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/747.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Sport Klub 1
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/755.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Sport Klub 2
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/754.ts
#EXTINF:0,Ex-Yu: Sport Klub 3
http://vh.goldtv.al:8000/live/fethi/fethi/753.ts
#EXTINF:-1,EX YU: ARENA SPORT 3
http://1sn.ns1.name:18800/live/keno/keno/198.ts
#EXTINF:-1,EX YU: SPORT KLUB 3
http://1sn.ns1.name:18800/live/keno/keno/797.ts
#EXTINF:-1,EX YU: SPORT KLUB 2
http://1sn.ns1.name:18800/live/keno/keno/796.ts
#EXTINF:-1,EX YU: SPORT KLUB 1
http://1sn.ns1.name:18800/live/keno/keno/795.ts
#EXTINF:-1,EX YU: PINK PLUS
http://1sn.ns1.name:18800/live/keno/keno/812.ts
#EXTINF:-1,EX YU: PINK EROTIC 2
http://1sn.ns1.name:18800/live/keno/keno/768.ts
#EXTINF:-1,EX YU: HRT 4
http://1sn.ns1.name:18800/live/keno/keno/810.ts
#EXTINF:-1,EX YU: HRT 3
http://1sn.ns1.name:18800/live/keno/keno/809.ts
#EXTINF:-1,EX YU: HRT 2
http://1sn.ns1.name:18800/live/keno/keno/808.ts
#EXTINF:-1,EX YU: HRT 1
http://1sn.ns1.name:18800/live/keno/keno/807.ts